7.3 ★

Onyx Hotel Apartments

( 303 Reviews)
 • Ajman
7.3 ★
 • Bur Dubai
7.3 ★
7.3 ★
 • Downtown Dubai
7.3 ★
 • Al Khan, Sharjah
7.3 ★

Arabian Hotel Apartments

( 249 Reviews)
 • Ajman
7.2 ★
 • Al Barsha
7.2 ★
 • Dubai Marina
7.2 ★
7.2 ★
 • Ajman
7.1 ★
 • RasalKhaimah
7.1 ★
 • Al Qusais, Sharjah
7.1 ★
 • Trade Center Area
7.1 ★
 • Dubai Marina
7.1 ★
 • Dubai
7.0 ★
 • Bur Dubai
7.0 ★

Al Smou Hotel Apartments

( 658 Reviews)
 • Ajman
7.0 ★

Sky Hotel Apartments

(48 Reviews)
 • Dubai
7.0 ★
 • Dubai
7.0 ★
 • Bur Dubai
7.0 ★
 • Downtown Dubai
7.0 ★
 • Al Majaz, Sharjah
7.0 ★
7.0 ★
 • Ajman
7.0 ★

Ewan Tower Hotel Apartments

( 1863 Reviews)
 • Ajman
6.9 ★
 • Barsha Heights Tecom
6.9 ★

Horizon Hotel Apartments

( 53 Reviews)
 • Bur Dubai
6.9 ★

Parkside Hotel Apartment

(504 Reviews)
 • Discovery Gardens
6.8 ★
 • Downtown Dubai
6.8 ★

Al Hayat Hotel Apartments

( 360 Reviews)
 • Sharjah
6.7 ★
6.7 ★

TIME Ruby Hotel Apartment

( 799 Reviews)
 • Al Khan, Sharjah
6.7 ★

Studio apartment

( 8 Reviews)
 • Ajman
6.6 ★
 • Dubai Marina
6.6 ★
6.6 ★
 • Sharjah
6.6 ★
 • Bur Dubai
6.5 ★
 • Bur Dubai
6.5 ★
 • Bur Dubai
6.5 ★
 • Sharjah
6.4 ★
 • Bur Dubai
6.4 ★

Dolphin Hotel Apartments

( 73 Reviews)
 • Bur Dubai
6.3 ★
 • Dubai
6.3 ★
 • Downtown Dubai